Adres:

Lubliniec, ul. Wawrzyńca Hajdy 47, Województwo Śląskie, Powiat Lubliniecki

Rejestracja telefoniczna:

Poniedziałek: 9:00 - 13:00

Czwartek: 9:00 - 13:00