Masaż leczniczy

Masaż leczniczy: jest formą terapii polegającej na wykorzystaniu różnych technik ( głaskania, uciskania, ugniatania), w skutek czego dochodzi do złagodzenia sztywności, napięcia i bólu mięśni.

Masaż tkanek głębokich: jest formą terapii tkanek miękkich polegającej na przywracaniu prawidłowego napięcia głębokich warstw mięśni i tkanki łącznej. W przypadku przewlekłego napięcia lub uszkodzenia w tkance pojawiają się zrosty (pasma tkanki, które są bolesne, sztywne), mogą one występować zarówno na poziomie mięśni, ścięgien jak i więzadeł. Zrosty te mogą blokować krążenie i wywoływać ból, powodować ograniczenie ruchu, lub stan zapalny. Masaż głęboki poprzez powolne rozluźnienie, wydłużenie i zlikwidowanie zrostów oraz nieprawidłowych wzorców ruchowych znosi ból i przywraca prawidłowy zakres ruchu w sposób efektywny i przyjemny dla pacjenta.

Masaż leczniczy bańką chińską: Zabieg polega na wytworzeniu w bańce podciśnienia, które doprowadza do wciągnięcia skóry i tkanki podskórnej do wnętrza bańki. Następujące wtedy podrażnienie receptorów nerwowych doprowadza na zasadzie odruchu do poprawy czynności narządu związanego z odpowiednia strefą skóry. Oprócz działania odruchowego bańki wywołują tzw. odczyn odpornościowy spowodowany wynaczynieniem niewielkiej ilości krwi do tkanki podskórnej.

Zalety:

 • działa przeciwbólowo
 • obniża napięcie mięśniowe
 • poprawia regenerację mięśni
 • poprawia krążenie
 • zmniejsza obrzęk

Wskazania:

 • Bóle kręgosłupa różnego pochodzenia
 • Przykurcze, napięcia i bóle mięśniowe
 • Zaniki i osłabienia mięśni (porażenia, niedowłady, bezczynność)
 • Powysiłkowe zmęczenie mięśni
 • Bóle stawów
 • Stany po złamaniach (po zdjęciu gipsu), stłuczeniach, skręceniach, zwichnięciach
 • Niewydolność krążenia obwodowego

Przeciwwskazania:

 • Gorączka
 • Choroby zakaźne
 • Wszelkie ostre stany zapalne
 • Nowotwory
 • Nieuregulowane nadciśnienie (leczone, wyrównane nadciśnienie nie jest przeciwwskazaniem)
 • Żylaki, zapalenia żył
 • Miażdżyca
 • Krwawienia, krwotoki lub możliwość ich wystąpienia
 • Wady serca
 • Schorzenia dermatologiczne skóry (owrzodzenia i stany zapalne skóry)
 • Wczesne stany po złamaniu kończyn